About Barom 바롬항공을 소개합니다

지점망

바롬항공이 여러분의 곁으로 보다 더 가까이 다가가겠습니다.

로스엔젤레스 뉴욕 서울, 부산, 인천 광주, 상해 홍콩 인도네시아 인도네시아 하노이, 호치민

국내 지사

서울 본사Seoul Head Office 민재식 파트장
+82-2-2666-5900 / +82-10-9133-0159
담당자 E-mail. violet@baromair.com
58, Hwagok-ro 66-gil, Gangseo-gu, Seoul, Korea
부산지점Busan Branch 유숙희 차장
+82-51-971-4141 / +82-51-971-4334
담당자 E-mail. psemax@daum.net
2103-1, Daejeo2-dong,Kangseo-gu,Busan,Korea
인천공항 지점Incheon Airport Branch 박지훈 대리
+82-10-9133-6178
319BC, Terminal 2165-5, Won Seo Dong, Jung gu,Incheon
물류센터Distribution Center 차병철 소장
+82-2-2658-7455 / +82-51-971-4334
B103, Yangcheon-ro 570-gil, Gangseo-gu, Seoul, Korea

베트남 지사

하노이 지점Hanoi Branch 손영수 차장
T 024-3782-4814 / 024-3782-4815 / 024-3782-4816 / +84-903-260-870
담당자 E-mail. baromhanoi@gmail.com
Floor 1, Packexim 1 Building, No. 49, Alley 15, An Duong Vuong Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi, Viet Nam
호치민 지점Ho Chi Minh
Branch
조명희 부장
T 028-3848-7617 / F 028-3848-7618 / +84-903-701-393
담당자 E-mail. barom-hcm@baromair.com / baromair.hcm@gmail.com
No 3, Nguyen Van Mai, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
박닌 지점Bac Ninh Branch 오해근 전무
+84-89-892-2650 / +82-10-4010-3585
R604, MB Bank building, 24 Ly Thai To, Bacninh City, Viet Nam
하노이 공항 지점Hanoi Airport
Branch
Mr. NGUYEN VAN TUAN
+84-4-2100-1599/+84-971-655-127
담당자 E-mail. bils.noibai@gmail.com
Block 5, Phu Lo Commune, Soc Son District, Ha Noi City, Viet Nam
옌퐁 지점Yenpung Branch Mr. DAO HUY DUNG
+84-973-866-369
Lot CN05, ALSB Office, Yenphong IZ, Bacninh City, Viet Nam
하이퐁 지점Haiphong branch BILS HPH / MS. GRACE
+84-25-365-4252/+84-936-237-982
담당자 E-mail. tranghp@bilslogistics.com
Hph Office: Room 435, 4th floor, Success 1 building, No. 3 Le Thanh Tong Street, Ngo Quyen Dist., Haiphong, Viet Nam

홍콩 지사

홍콩 지점HongKong Branch PANDA
+852-2741-2111 / +852-70-4896-102 / +852-2741-2111
담당자 E-mail. baromhk@gmail.com
Rm 6B, 6/F, Block A, Hong Kong Industrial Centre No.489-491 Castle
Peak Road, Lai Chi Kok, Kln, HK

중국 지사

광저우 지점GuangZhou Branch 이효상 이사 / 김광호 / 남웅일
86-20-2609-7667 / 070-4896-1032 /070-4896-1733 / 86-137-6084-0777 / 86-133-1873-0776
담당자 E-mail. grand074@naver.com
1F, Jingfeng b/d No.8 Snogyuan Street Baiyun District,
Guangzhou , China
상해 지점Shanghai Branch 상해 - 한국 / 김경빈 대리 133-9246-3211
담당자 E-mail. mark6586@163.com
상해 - 베트남 / 김원일 대리 152-0201-0165
담당자 E-mail. yuanyi2417@163.com
RM 125-127, No.5, Lne 705,Yutin North Road, Minhang District,
Shanghai, China

인도 지사

첸나이 지점Chennai Branch 서두만 법인장 (Tom)
L. 91-44-48655117/M. 91-95008-53029/M. 82-10-7447-5819
담당자 E-mail. tomseo@baromair.com
No.8, Second Floor, VGP Murphy Square, VGP Housing, No.19, GST Road St.Thomas Mount Contonment Area, Chennai – 600 016

인도네시아 지사

인도네시아 지점Indonesia Branch Mr. Park/Irian
RIA +62-21-5579-7011 / +62-21-5576-7555 / +62-813-1569-1994
담당자 E-mail
PT. Express MAXImum
JL. Trocadero 107 Palais De Europe Lippo Karawaci Kel.
Panunggangan Barat Cibodas Tangerang 15139 Indonesia

미주 지사

LA 지점 KAS Mr. Lee Hyo Seok
+1-213-747-1006 / +1-213-747-1076
담당자 E-mail. kaskasla@hotmail.com
1330W. 12TH/ST SUIT B LA, CA90015, U.S.A
뉴욕 지점 KAS Mr.Derek Chung
+1-212-268-8182 / +1-212-268-8185
담당자 E-mail. kasny10@hotmail.com
255WEST, 36ST, SUITE #403, NEW YORK, NY10018, U.S.A